เบอร์โทร
fo.01.jpg

ตำรวจภูธรภาค 8

311918

ภ.จว.สุราษฎร์ธานี                                

273785,288347,281241

กำลังพล ภ.จว.สฎ.

272244

นปพ.ภ.จว.สฎ.

200976,206251

สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

272095,273598,272760

(ศูนย์ จร.เมืองฯ 210239)

สภ.เกาะสมุย

420506

สภ.เกาะพงัน

377114

สภ.บ้านนาเดิม

359237,359113

สภ.บ้านนาสาร

341782

สภ.เวียงสระ

361880,363179

สภ.พระแสง

369711

สภ.ชัยบุรี

367120,367361

สภ.กาญจนดิษฐ์

379079    (อำเภอ 379023)

สภ.ดอนสัก

371443,372033

สภ.วิภาวดี

292092,292084  แฟ็ก 292091

สภ.ท่าฉาง

389080

สภ.ไชยา

431196  (ห้องคดี 228663)

สภ.ท่าชนะ

381166,381388

สภ.คีรีรัฐนิคม

391021

สภ.บ้านตาขุน

397013

สภ.พนม

399013

สภ.เคียนซา

387111 , แฟ็ก327162

สภ.บางมะเดื่อ

443035,443294

สภ.เสวียด

299822,461141,461142

สภ.โมถ่าย

288924

สภ.ขุนทะเล

288921,211680,211381

สภ.ท่าชี

348117,348116

สภ.เขานิพันธ์

301091

กก.สส.ภ.8

311599 , แฟ็ก 311517

ตร.น้ำ

272245

ปปส.สุราษฎร์ฯ ม.เสาวลักษ์

285749

ตชด.424 สิชล

   075...  

ตชด.ทุ่งสง

  075... 

 

ตชด.บ้านตาขุน

074411,346091

ตชด.417(ภูธร8)

405430, แฟ็ก 397013

ตร.ท่องเที่ยว

200133, 281300

ตร.วิทยาการ

286007,แฟ็ก 272710

ตร.ท่าหลวง

274155 , แฟ็ก 274156

หน่วยบิน ตร.

311906-7

ศูนย์ฝึก ภาค 8

405424-5,405146

อัยการศาลแขวง

289236,272426

อัยการจังหวัด

272236

สถานพินิจ

200276,

ศาลแขวง

355145,แฟ็ก 355135

ศาลจังหวัด

284971

ศาลเยาวชน

284980

สื่อสาร

 

 


This Category is currently empty

หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรพุนพิน


พันตำรวจเอกนพดล  คุ้มภิรมย์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุนพิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจภูธรพุนพินให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยใช้บริการได้ที่ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน หรือ โทรศัพท์ 077-311250,311120

QR code